کمترین: 
3915.2
بیشترین: 
3915.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3915.2
زمان: 
1/29 09:30
قیمت ین ژاپن امروز 29 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 3915.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":3915.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398