کمترین: 
6007.1
بیشترین: 
6007.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6007.1
زمان: 
1/29 09:30
قیمت پوند امروز 29 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 6007.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":6007.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398