کمترین: 
5198.8
بیشترین: 
5198.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5198.8
زمان: 
1/29 09:30
قیمت یورو امروز 29 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 فروردین 1397 , 5198.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":5198.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398