کمترین: 
767100
بیشترین: 
773100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
767300
زمان: 
1/29 23:15
قیمت طلای متفرقه امروز 29 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 767300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:20","price":768300},{"date":"1397/01/29 13:05","price":770400},{"date":"1397/01/29 13:20","price":771300},{"date":"1397/01/29 13:45","price":769900},{"date":"1397/01/29 14:00","price":769400},{"date":"1397/01/29 14:10","price":769100},{"date":"1397/01/29 14:15","price":768900},{"date":"1397/01/29 14:30","price":768300},{"date":"1397/01/29 15:00","price":767100},{"date":"1397/01/29 15:35","price":767300},{"date":"1397/01/29 15:50","price":768900},{"date":"1397/01/29 16:10","price":769900},{"date":"1397/01/29 16:20","price":770400},{"date":"1397/01/29 16:25","price":771000},{"date":"1397/01/29 16:35","price":771300},{"date":"1397/01/29 16:50","price":771800},{"date":"1397/01/29 17:05","price":772300},{"date":"1397/01/29 17:10","price":772900},{"date":"1397/01/29 17:50","price":773100},{"date":"1397/01/29 18:15","price":772500},{"date":"1397/01/29 18:50","price":771000},{"date":"1397/01/29 19:50","price":770200},{"date":"1397/01/29 20:10","price":769900},{"date":"1397/01/29 21:15","price":767300},{"date":"1397/01/29 22:05","price":768900},{"date":"1397/01/29 22:40","price":767800},{"date":"1397/01/29 23:05","price":767100},{"date":"1397/01/29 23:15","price":767300}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398