کمترین: 
6800
بیشترین: 
7108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6800
زمان: 
1/29 13:10
قیمت یورو امروز 29 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 فروردین 1397 , 6800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 07:50","price":7108},{"date":"1397/01/29 08:20","price":6960},{"date":"1397/01/29 12:20","price":6800},{"date":"1397/01/29 12:30","price":6820},{"date":"1397/01/29 12:40","price":6805},{"date":"1397/01/29 13:10","price":6800}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398