کمترین: 
5.9
بیشترین: 
6.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.2
زمان: 
1/29 17:20
قیمت دینار عراق امروز 29 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 6.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":6},{"date":"1397/01/29 17:00","price":5.9},{"date":"1397/01/29 17:20","price":6.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398