کمترین: 
14512
بیشترین: 
14771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14512
زمان: 
1/29 16:40
قیمت ریال عمان امروز 29 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 14512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":14769},{"date":"1397/01/29 10:30","price":14771},{"date":"1397/01/29 16:40","price":14512}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398