کمترین: 
1552
بیشترین: 
1580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1552
زمان: 
1/29 22:00
قیمت ریال عربستان امروز 29 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":1571},{"date":"1397/01/29 10:30","price":1579},{"date":"1397/01/29 11:50","price":1580},{"date":"1397/01/29 13:20","price":1579},{"date":"1397/01/29 13:30","price":1580},{"date":"1397/01/29 13:50","price":1579},{"date":"1397/01/29 14:20","price":1580},{"date":"1397/01/29 15:50","price":1579},{"date":"1397/01/29 16:30","price":1580},{"date":"1397/01/29 16:40","price":1553},{"date":"1397/01/29 16:50","price":1552},{"date":"1397/01/29 17:20","price":1553},{"date":"1397/01/29 18:20","price":1552},{"date":"1397/01/29 18:30","price":1553},{"date":"1397/01/29 19:20","price":1552},{"date":"1397/01/29 19:50","price":1553},{"date":"1397/01/29 22:00","price":1552}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398