کمترین: 
18507
بیشترین: 
18876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18513
زمان: 
1/29 20:20
قیمت دینار کویت امروز 29 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 18513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":18875},{"date":"1397/01/29 10:30","price":18876},{"date":"1397/01/29 12:30","price":18845},{"date":"1397/01/29 13:20","price":18839},{"date":"1397/01/29 13:30","price":18870},{"date":"1397/01/29 13:50","price":18833},{"date":"1397/01/29 14:20","price":18845},{"date":"1397/01/29 14:50","price":18839},{"date":"1397/01/29 15:40","price":18845},{"date":"1397/01/29 15:50","price":18851},{"date":"1397/01/29 16:20","price":18845},{"date":"1397/01/29 16:40","price":18513},{"date":"1397/01/29 16:50","price":18519},{"date":"1397/01/29 17:00","price":18543},{"date":"1397/01/29 17:30","price":18507},{"date":"1397/01/29 18:20","price":18513},{"date":"1397/01/29 18:30","price":18543},{"date":"1397/01/29 19:20","price":18513},{"date":"1397/01/29 20:00","price":18573},{"date":"1397/01/29 20:20","price":18513}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398