کمترین: 
4188
بیشترین: 
4273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4192
زمان: 
1/29 22:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 فروردین 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 4192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":4273},{"date":"1397/01/29 10:30","price":4272},{"date":"1397/01/29 11:00","price":4273},{"date":"1397/01/29 11:40","price":4263},{"date":"1397/01/29 11:50","price":4261},{"date":"1397/01/29 12:30","price":4258},{"date":"1397/01/29 12:40","price":4259},{"date":"1397/01/29 13:10","price":4260},{"date":"1397/01/29 13:20","price":4259},{"date":"1397/01/29 13:30","price":4260},{"date":"1397/01/29 13:40","price":4259},{"date":"1397/01/29 13:50","price":4254},{"date":"1397/01/29 14:20","price":4257},{"date":"1397/01/29 14:40","price":4258},{"date":"1397/01/29 15:10","price":4257},{"date":"1397/01/29 15:40","price":4259},{"date":"1397/01/29 16:20","price":4261},{"date":"1397/01/29 16:30","price":4263},{"date":"1397/01/29 16:40","price":4189},{"date":"1397/01/29 16:50","price":4188},{"date":"1397/01/29 17:00","price":4192},{"date":"1397/01/29 17:50","price":4193},{"date":"1397/01/29 18:30","price":4196},{"date":"1397/01/29 19:20","price":4201},{"date":"1397/01/29 19:30","price":4200},{"date":"1397/01/29 19:50","price":4198},{"date":"1397/01/29 20:00","price":4195},{"date":"1397/01/29 20:20","price":4193},{"date":"1397/01/29 20:30","price":4192},{"date":"1397/01/29 21:00","price":4193},{"date":"1397/01/29 21:40","price":4190},{"date":"1397/01/29 21:50","price":4193},{"date":"1397/01/29 22:00","price":4191},{"date":"1397/01/29 22:20","price":4192}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398