کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
1/29 17:50
قیمت درام ارمنستان امروز 29 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:10","price":14},{"date":"1397/01/29 16:40","price":13},{"date":"1397/01/29 17:50","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398