کمترین: 
94
بیشترین: 
96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
1/29 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 29 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:10","price":96},{"date":"1397/01/29 11:50","price":95},{"date":"1397/01/29 12:40","price":96},{"date":"1397/01/29 14:20","price":95},{"date":"1397/01/29 16:40","price":94},{"date":"1397/01/29 20:20","price":95},{"date":"1397/01/29 20:30","price":94},{"date":"1397/01/29 20:50","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398