کمترین: 
4384
بیشترین: 
4461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4387
زمان: 
1/29 22:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 فروردین 1397 , 4387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:10","price":4460},{"date":"1397/01/29 10:30","price":4461},{"date":"1397/01/29 11:40","price":4460},{"date":"1397/01/29 11:50","price":4459},{"date":"1397/01/29 12:30","price":4458},{"date":"1397/01/29 12:40","price":4461},{"date":"1397/01/29 13:10","price":4460},{"date":"1397/01/29 13:20","price":4458},{"date":"1397/01/29 13:30","price":4459},{"date":"1397/01/29 13:50","price":4457},{"date":"1397/01/29 14:20","price":4459},{"date":"1397/01/29 14:40","price":4460},{"date":"1397/01/29 15:40","price":4461},{"date":"1397/01/29 16:40","price":4385},{"date":"1397/01/29 16:50","price":4384},{"date":"1397/01/29 17:00","price":4386},{"date":"1397/01/29 18:20","price":4387},{"date":"1397/01/29 18:30","price":4388},{"date":"1397/01/29 19:20","price":4389},{"date":"1397/01/29 19:30","price":4388},{"date":"1397/01/29 20:00","price":4387},{"date":"1397/01/29 21:20","price":4388},{"date":"1397/01/29 21:40","price":4387},{"date":"1397/01/29 21:50","price":4388},{"date":"1397/01/29 22:00","price":4387}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398