کمترین: 
68
بیشترین: 
190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74
زمان: 
1/29 11:50
قیمت افغانی امروز 29 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:10","price":68},{"date":"1397/01/29 05:20","price":69},{"date":"1397/01/29 09:30","price":74},{"date":"1397/01/29 10:30","price":94},{"date":"1397/01/29 10:40","price":114},{"date":"1397/01/29 10:50","price":119},{"date":"1397/01/29 11:00","price":134},{"date":"1397/01/29 11:10","price":149},{"date":"1397/01/29 11:20","price":169},{"date":"1397/01/29 11:40","price":190},{"date":"1397/01/29 11:50","price":74}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398