کمترین: 
540
بیشترین: 
540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540
زمان: 
1/29 05:10
قیمت ین ژاپن امروز 29 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:10","price":540}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398