کمترین: 
3
بیشترین: 
3446
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3388
زمان: 
1/29 16:40
قیمت منات آذربایجان امروز 29 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 3388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":3445},{"date":"1397/01/29 04:50","price":3},{"date":"1397/01/29 05:10","price":3445},{"date":"1397/01/29 10:30","price":3446},{"date":"1397/01/29 16:40","price":3388}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398