کمترین: 
1461
بیشترین: 
1487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1462
زمان: 
1/29 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1462 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":1470},{"date":"1397/01/29 10:30","price":1486},{"date":"1397/01/29 11:40","price":1487},{"date":"1397/01/29 11:50","price":1485},{"date":"1397/01/29 12:40","price":1486},{"date":"1397/01/29 15:40","price":1487},{"date":"1397/01/29 16:40","price":1462},{"date":"1397/01/29 17:30","price":1461},{"date":"1397/01/29 19:30","price":1462}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398