کمترین: 
742
بیشترین: 
756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742
زمان: 
1/29 22:00
قیمت کرون نروژ امروز 29 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":755},{"date":"1397/01/29 12:30","price":754},{"date":"1397/01/29 12:40","price":755},{"date":"1397/01/29 13:20","price":754},{"date":"1397/01/29 15:40","price":755},{"date":"1397/01/29 16:30","price":756},{"date":"1397/01/29 16:40","price":743},{"date":"1397/01/29 16:50","price":742},{"date":"1397/01/29 17:00","price":743},{"date":"1397/01/29 18:30","price":744},{"date":"1397/01/29 20:30","price":743},{"date":"1397/01/29 20:50","price":744},{"date":"1397/01/29 21:00","price":743},{"date":"1397/01/29 21:40","price":742},{"date":"1397/01/29 21:50","price":743},{"date":"1397/01/29 22:00","price":742}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398