کمترین: 
689
بیشترین: 
701
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690
زمان: 
1/29 19:30
قیمت کرون سوئد امروز 29 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":700},{"date":"1397/01/29 10:30","price":701},{"date":"1397/01/29 11:40","price":700},{"date":"1397/01/29 12:30","price":699},{"date":"1397/01/29 12:40","price":700},{"date":"1397/01/29 13:10","price":701},{"date":"1397/01/29 13:20","price":700},{"date":"1397/01/29 13:50","price":699},{"date":"1397/01/29 14:20","price":700},{"date":"1397/01/29 16:20","price":701},{"date":"1397/01/29 16:40","price":690},{"date":"1397/01/29 16:50","price":689},{"date":"1397/01/29 17:20","price":690},{"date":"1397/01/29 17:30","price":689},{"date":"1397/01/29 18:20","price":690},{"date":"1397/01/29 19:20","price":691},{"date":"1397/01/29 19:30","price":690}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398