کمترین: 
4469
بیشترین: 
4552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4481
زمان: 
1/29 22:00
قیمت دلار استرالیا امروز 29 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 فروردین 1397 , 4481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":4525},{"date":"1397/01/29 10:30","price":4551},{"date":"1397/01/29 11:00","price":4552},{"date":"1397/01/29 11:40","price":4547},{"date":"1397/01/29 11:50","price":4544},{"date":"1397/01/29 12:30","price":4542},{"date":"1397/01/29 12:40","price":4545},{"date":"1397/01/29 13:10","price":4546},{"date":"1397/01/29 13:20","price":4543},{"date":"1397/01/29 13:30","price":4542},{"date":"1397/01/29 13:40","price":4543},{"date":"1397/01/29 13:50","price":4541},{"date":"1397/01/29 14:20","price":4545},{"date":"1397/01/29 14:50","price":4543},{"date":"1397/01/29 15:10","price":4541},{"date":"1397/01/29 15:40","price":4545},{"date":"1397/01/29 16:20","price":4546},{"date":"1397/01/29 16:30","price":4548},{"date":"1397/01/29 16:40","price":4469},{"date":"1397/01/29 17:00","price":4471},{"date":"1397/01/29 17:20","price":4475},{"date":"1397/01/29 17:30","price":4474},{"date":"1397/01/29 17:50","price":4476},{"date":"1397/01/29 18:30","price":4481},{"date":"1397/01/29 19:20","price":4488},{"date":"1397/01/29 19:30","price":4487},{"date":"1397/01/29 20:00","price":4485},{"date":"1397/01/29 20:20","price":4483},{"date":"1397/01/29 20:30","price":4482},{"date":"1397/01/29 21:00","price":4481},{"date":"1397/01/29 21:20","price":4482},{"date":"1397/01/29 21:30","price":4481},{"date":"1397/01/29 21:40","price":4480},{"date":"1397/01/29 21:50","price":4483},{"date":"1397/01/29 22:00","price":4481}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398