کمترین: 
4536
بیشترین: 
4646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4543
زمان: 
1/29 22:30
قیمت دلار کانادا امروز 29 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 فروردین 1397 , 4543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":4630},{"date":"1397/01/29 10:30","price":4646},{"date":"1397/01/29 11:00","price":4645},{"date":"1397/01/29 11:40","price":4640},{"date":"1397/01/29 11:50","price":4639},{"date":"1397/01/29 12:40","price":4641},{"date":"1397/01/29 13:10","price":4642},{"date":"1397/01/29 13:20","price":4641},{"date":"1397/01/29 13:30","price":4640},{"date":"1397/01/29 13:40","price":4641},{"date":"1397/01/29 13:50","price":4638},{"date":"1397/01/29 14:50","price":4640},{"date":"1397/01/29 15:40","price":4645},{"date":"1397/01/29 15:50","price":4643},{"date":"1397/01/29 16:30","price":4644},{"date":"1397/01/29 16:40","price":4565},{"date":"1397/01/29 17:00","price":4566},{"date":"1397/01/29 17:20","price":4567},{"date":"1397/01/29 17:30","price":4568},{"date":"1397/01/29 18:20","price":4565},{"date":"1397/01/29 18:30","price":4569},{"date":"1397/01/29 19:20","price":4559},{"date":"1397/01/29 19:30","price":4555},{"date":"1397/01/29 19:50","price":4557},{"date":"1397/01/29 20:00","price":4555},{"date":"1397/01/29 20:20","price":4545},{"date":"1397/01/29 20:30","price":4541},{"date":"1397/01/29 20:50","price":4543},{"date":"1397/01/29 21:20","price":4539},{"date":"1397/01/29 21:30","price":4538},{"date":"1397/01/29 21:40","price":4536},{"date":"1397/01/29 21:50","price":4538},{"date":"1397/01/29 22:00","price":4536},{"date":"1397/01/29 22:20","price":4544},{"date":"1397/01/29 22:30","price":4543}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398