کمترین: 
1431
بیشترین: 
1459
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1456
زمان: 
1/29 22:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":1455},{"date":"1397/01/29 10:30","price":1454},{"date":"1397/01/29 10:40","price":1455},{"date":"1397/01/29 11:00","price":1456},{"date":"1397/01/29 11:40","price":1451},{"date":"1397/01/29 11:50","price":1452},{"date":"1397/01/29 12:30","price":1454},{"date":"1397/01/29 12:40","price":1456},{"date":"1397/01/29 13:20","price":1455},{"date":"1397/01/29 13:30","price":1454},{"date":"1397/01/29 14:20","price":1455},{"date":"1397/01/29 14:40","price":1454},{"date":"1397/01/29 14:50","price":1453},{"date":"1397/01/29 15:10","price":1454},{"date":"1397/01/29 15:40","price":1453},{"date":"1397/01/29 15:50","price":1454},{"date":"1397/01/29 16:20","price":1455},{"date":"1397/01/29 16:40","price":1431},{"date":"1397/01/29 17:50","price":1432},{"date":"1397/01/29 18:20","price":1441},{"date":"1397/01/29 18:30","price":1446},{"date":"1397/01/29 19:20","price":1450},{"date":"1397/01/29 19:30","price":1452},{"date":"1397/01/29 19:50","price":1456},{"date":"1397/01/29 20:00","price":1453},{"date":"1397/01/29 21:00","price":1455},{"date":"1397/01/29 21:20","price":1456},{"date":"1397/01/29 21:30","price":1457},{"date":"1397/01/29 21:40","price":1458},{"date":"1397/01/29 21:50","price":1459},{"date":"1397/01/29 22:00","price":1458},{"date":"1397/01/29 22:20","price":1456}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398