کمترین: 
510
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
1/28 17:50
قیمت کرون سوئد امروز 28 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 فروردین 1397 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 17:50","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398