کمترین: 
507
بیشترین: 
517.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
507
زمان: 
1/28 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 17:30","price":515.92},{"date":"1397/01/28 18:00","price":517.51},{"date":"1397/01/28 18:30","price":516.05},{"date":"1397/01/28 19:00","price":514.59},{"date":"1397/01/28 19:30","price":514.31},{"date":"1397/01/28 20:00","price":516.5},{"date":"1397/01/28 20:30","price":514.44},{"date":"1397/01/28 21:00","price":515.99},{"date":"1397/01/28 21:30","price":515.87},{"date":"1397/01/28 22:00","price":515.03},{"date":"1397/01/28 22:30","price":514.86},{"date":"1397/01/28 23:00","price":514},{"date":"1397/01/28 23:30","price":507}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398