کمترین: 
559500
بیشترین: 
580000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
559500
زمان: 
1/28 18:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 28 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 559500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 12:24","price":577000},{"date":"1397/01/28 13:36","price":580000},{"date":"1397/01/28 13:54","price":578000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":573000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":575000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":572500},{"date":"1397/01/28 17:36","price":566000},{"date":"1397/01/28 18:54","price":559500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398