کمترین: 
556500
بیشترین: 
576000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
556500
زمان: 
1/28 18:54
قیمت ربع سکه امروز 28 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 556500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 12:24","price":573000},{"date":"1397/01/28 13:36","price":576000},{"date":"1397/01/28 13:54","price":574000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":569000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":572000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":569500},{"date":"1397/01/28 17:36","price":563000},{"date":"1397/01/28 18:54","price":556500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398