کمترین: 
1751500
بیشترین: 
1781000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1751500
زمان: 
1/28 18:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 1751500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 12:24","price":1776000},{"date":"1397/01/28 13:54","price":1781000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":1778000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":1780000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":1779000},{"date":"1397/01/28 16:00","price":1776500},{"date":"1397/01/28 16:06","price":1774000},{"date":"1397/01/28 17:24","price":1766500},{"date":"1397/01/28 17:54","price":1764000},{"date":"1397/01/28 18:30","price":1761500},{"date":"1397/01/28 18:54","price":1751500}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398