کمترین: 
889000
بیشترین: 
911000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
889000
زمان: 
1/28 18:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 889000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:42","price":904000},{"date":"1397/01/28 12:24","price":911000},{"date":"1397/01/28 13:54","price":909000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":904000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":902000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":899000},{"date":"1397/01/28 16:12","price":895000},{"date":"1397/01/28 17:24","price":891000},{"date":"1397/01/28 17:54","price":890000},{"date":"1397/01/28 18:54","price":889000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398