کمترین: 
886000
بیشترین: 
908000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
886000
زمان: 
1/28 18:54
قیمت نیم سکه امروز 28 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 886000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:42","price":901000},{"date":"1397/01/28 12:24","price":908000},{"date":"1397/01/28 13:54","price":906000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":901000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":899000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":896000},{"date":"1397/01/28 16:12","price":892000},{"date":"1397/01/28 17:24","price":888000},{"date":"1397/01/28 17:54","price":887000},{"date":"1397/01/28 18:54","price":886000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398