کمترین: 
1795000
بیشترین: 
1871000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1797000
زمان: 
1/28 19:06
قیمت سکه امامی امروز 28 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 1797000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:42","price":1853000},{"date":"1397/01/28 12:24","price":1871000},{"date":"1397/01/28 12:54","price":1868000},{"date":"1397/01/28 13:18","price":1867000},{"date":"1397/01/28 13:24","price":1856000},{"date":"1397/01/28 13:36","price":1851000},{"date":"1397/01/28 14:24","price":1845000},{"date":"1397/01/28 14:54","price":1844000},{"date":"1397/01/28 15:06","price":1843000},{"date":"1397/01/28 15:36","price":1839000},{"date":"1397/01/28 16:00","price":1836000},{"date":"1397/01/28 16:06","price":1831000},{"date":"1397/01/28 16:12","price":1819000},{"date":"1397/01/28 16:30","price":1816000},{"date":"1397/01/28 16:54","price":1810000},{"date":"1397/01/28 17:36","price":1805000},{"date":"1397/01/28 17:48","price":1795000},{"date":"1397/01/28 19:06","price":1797000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398