کمترین: 
765600
بیشترین: 
778800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
767500
زمان: 
1/28 20:00
قیمت طلای متفرقه امروز 28 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 767500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:40","price":774300},{"date":"1397/01/28 11:45","price":773900},{"date":"1397/01/28 12:00","price":775200},{"date":"1397/01/28 12:20","price":778500},{"date":"1397/01/28 12:35","price":778800},{"date":"1397/01/28 13:00","price":775200},{"date":"1397/01/28 13:05","price":774600},{"date":"1397/01/28 13:20","price":777300},{"date":"1397/01/28 13:50","price":775700},{"date":"1397/01/28 14:20","price":776200},{"date":"1397/01/28 14:50","price":775700},{"date":"1397/01/28 15:35","price":775500},{"date":"1397/01/28 15:40","price":775900},{"date":"1397/01/28 15:45","price":774600},{"date":"1397/01/28 15:50","price":774100},{"date":"1397/01/28 15:55","price":772500},{"date":"1397/01/28 16:20","price":769400},{"date":"1397/01/28 16:45","price":769900},{"date":"1397/01/28 16:50","price":768900},{"date":"1397/01/28 17:05","price":767800},{"date":"1397/01/28 17:35","price":766200},{"date":"1397/01/28 18:30","price":765600},{"date":"1397/01/28 18:35","price":766200},{"date":"1397/01/28 19:05","price":767800},{"date":"1397/01/28 19:20","price":765600},{"date":"1397/01/28 19:35","price":765700},{"date":"1397/01/28 20:00","price":767500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398