کمترین: 
95522.7
بیشترین: 
95581.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95522.7
زمان: 
1/28 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 28 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 95522.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 10:50","price":95559.9},{"date":"1397/01/28 11:00","price":95555.5},{"date":"1397/01/28 11:10","price":95536.7},{"date":"1397/01/28 11:20","price":95537.2},{"date":"1397/01/28 11:30","price":95532.7},{"date":"1397/01/28 11:40","price":95536.7},{"date":"1397/01/28 11:50","price":95581.8},{"date":"1397/01/28 12:00","price":95580.1},{"date":"1397/01/28 12:10","price":95577.2},{"date":"1397/01/28 12:20","price":95568.7},{"date":"1397/01/28 12:30","price":95554.2},{"date":"1397/01/28 12:40","price":95541.9},{"date":"1397/01/28 12:50","price":95522.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398