کمترین: 
95
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
1/28 20:10
قیمت درام ارمنستان امروز 28 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 10:20","price":109},{"date":"1397/01/28 13:50","price":108},{"date":"1397/01/28 14:00","price":109},{"date":"1397/01/28 14:50","price":108},{"date":"1397/01/28 15:10","price":109},{"date":"1397/01/28 15:50","price":112},{"date":"1397/01/28 16:00","price":111},{"date":"1397/01/28 16:20","price":110},{"date":"1397/01/28 16:40","price":111},{"date":"1397/01/28 16:50","price":110},{"date":"1397/01/28 18:10","price":95},{"date":"1397/01/28 19:10","price":96},{"date":"1397/01/28 20:10","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398