کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
1/28 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 28 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398