کمترین: 
68.6
بیشترین: 
68.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.6
زمان: 
1/28 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 28 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 68.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":68.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398