کمترین: 
13458.6
بیشترین: 
13458.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13458.6
زمان: 
1/28 09:10
قیمت بات تایلند امروز 28 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 فروردین 1397 , 13458.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":13458.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398