کمترین: 
3205.3
بیشترین: 
3205.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3205.3
زمان: 
1/28 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 فروردین 1397 , 3205.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":3205.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398