کمترین: 
3633.3
بیشترین: 
3633.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.3
زمان: 
1/28 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 3633.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":3633.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398