کمترین: 
11170.5
بیشترین: 
11170.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.5
زمان: 
1/28 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 28 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 11170.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":11170.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398