کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
1/28 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 28 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398