کمترین: 
13972.2
بیشترین: 
13972.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13972.2
زمان: 
1/28 09:10
قیمت دینار کویت امروز 28 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 13972.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":13972.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398