کمترین: 
540.5
بیشترین: 
540.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540.5
زمان: 
1/28 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 28 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 540.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":540.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398