کمترین: 
499.4
بیشترین: 
499.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499.4
زمان: 
1/28 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 28 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 فروردین 1397 , 499.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":499.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398