کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.9
زمان: 
1/28 09:10
قیمت افغانی امروز 28 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398