کمترین: 
3339.9
بیشترین: 
3339.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3339.9
زمان: 
1/28 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 28 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 فروردین 1397 , 3339.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":3339.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399