کمترین: 
3922.7
بیشترین: 
3922.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3922.7
زمان: 
1/28 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 28 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 3922.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":3922.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398