کمترین: 
6021.7
بیشترین: 
6021.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6021.7
زمان: 
1/28 09:10
قیمت پوند امروز 28 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 فروردین 1397 , 6021.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":6021.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398