کمترین: 
5199.6
بیشترین: 
5199.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5199.6
زمان: 
1/28 09:10
قیمت یورو امروز 28 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 فروردین 1397 , 5199.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 09:10","price":5199.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398