کمترین: 
7925
بیشترین: 
8147.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7925
زمان: 
1/28 23:30
قیمت بیت کوین امروز 28 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 7925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 02:30","price":7991.7},{"date":"1397/01/28 03:00","price":7994.3},{"date":"1397/01/28 03:30","price":8009.3},{"date":"1397/01/28 04:00","price":8037.5},{"date":"1397/01/28 04:30","price":8056.1},{"date":"1397/01/28 05:30","price":8046},{"date":"1397/01/28 06:00","price":8054.7},{"date":"1397/01/28 06:30","price":8038.6},{"date":"1397/01/28 07:00","price":7988.9},{"date":"1397/01/28 07:30","price":8033.6},{"date":"1397/01/28 08:30","price":8037.8},{"date":"1397/01/28 11:00","price":8035.9},{"date":"1397/01/28 11:30","price":8019},{"date":"1397/01/28 12:00","price":8123.4},{"date":"1397/01/28 12:30","price":8119},{"date":"1397/01/28 13:00","price":8132.2},{"date":"1397/01/28 13:30","price":8135.9},{"date":"1397/01/28 14:30","price":8147.8},{"date":"1397/01/28 15:00","price":8085},{"date":"1397/01/28 15:30","price":8090},{"date":"1397/01/28 16:00","price":8093.5},{"date":"1397/01/28 16:30","price":8113.7},{"date":"1397/01/28 17:00","price":8121.9},{"date":"1397/01/28 17:30","price":8109.6},{"date":"1397/01/28 18:00","price":8097},{"date":"1397/01/28 18:30","price":8095.3},{"date":"1397/01/28 19:00","price":8096.1},{"date":"1397/01/28 19:30","price":8116},{"date":"1397/01/28 20:00","price":8087},{"date":"1397/01/28 20:30","price":8077.3},{"date":"1397/01/28 21:00","price":8116.7},{"date":"1397/01/28 21:30","price":8115.3},{"date":"1397/01/28 22:00","price":8109.1},{"date":"1397/01/28 22:30","price":8105},{"date":"1397/01/28 23:00","price":8079.9},{"date":"1397/01/28 23:30","price":7925}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399