کمترین: 
69.29
بیشترین: 
69.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.29
زمان: 
1/27 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 27 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 فروردین 1397 , 69.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/27 17:32","price":69.29}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398